Xử lý nhà nghiêng, nâng nhà lên cao Minh Tú: 0908 154 707

Hiện nay việc nâng nhà, di dời nhà là một công việc tưởng như dễ, ai cũng làm được, nhưng vào công trình, mức độ đòi hỏi ko phải kinh nghiệm mà phải kết hợp lý thuyết thực tế.