Chống lún chống nghiêng minh tú: 0908 154 707

Giữa khí hậu luôn thay đổi bất ngờ, những vụ sạt lỡ đất, ven sông luôn làm người dân lo sợ mất nhà mất đất hiển ra rõ rệt. Thần đèn minh Tú thấy được nổi lo sợ của Người dân. Minh Tú về quê hương Hồng Ngự Đồng Tháp để di dời từng căn nhà cho người dân với chi phí thấp, di dời từng căn nhà từng sống này qua sông kia, từ nơi nguy hiểm về nơi an toàn cho dân. Nhiều người dân mang ơn và biết ơn Anh Tú: