Xử lý lún nghiêng Minh Tú: 0908 154 707

“Dân chơi” tay ngang

So với những bậc đàn anh đã thành danh như “thần đèn” Nguyễn Cẩm Lũy hay Đỗ Quốc Khánh, Nguyễn Văn Cư là một “dân chơi” tay ngang thứ thiệt. Đã có một thời gian ông làm việc dưới trướng cụ B.T (hiện đã mất), cũng là một trong những nhân vật nổi danh ở TP.HCM trong lĩnh vực xây dựng, di dời, chống nghiêng, chống lún, nhưng lúc đó ông chỉ phụ trách về nhân sự chứ không phải làm về chuyên môn. Trong thời gian này, Thần Đèn Minh Tú cũng có nhiều lần đi thị sát tại công trường, dần dần quen với cách thức và kỹ thuật di dời, chống lún, chống nghiêng của chủ. Thế nhưng theo quan sát của ông, cách làm này chưa thật sự hoàn hảo và có quá nhiều sai sót nhưng không có cơ hội để góp ý. Từ những nhận xét ban đầu, ông bắt đầu hình dung ra những kỹ thuật để áp dụng vào công trình một cách khoa học hơn.