Thần đèn nâng nhà - di dời nhà: Minh Tú: 0908 154 707

Năm 2020 là 1 năm đầy biến cố với nhiều thứ xảy ra đối với nhân loại trên toàn thế giới, Việt Nam là đất Nước nhỏ với biết bao khó khăn đang chờ phía trước. 

Với những dịch Covid rùi hạn hán, bảo lũ lụt ập tiến liên tục, làm từng căn nhà bị hư hỏng, cường triều dâng đạt đỉnh làm biết bao dâng làng phải khổ sở. Nổi khổ ấy Minh tú thấu hiểu và hổ trợ nâng nhà lên cao với chi phí thấp cho từng hộ dân...