Chuyên chống lún chống nghiêng

Minh Tú đã nâng nhà lên cao 2m tại Đà Nẵng. Nhà nặng 800 tấn, và xử lý lún nghiêng, nhà bị nghiêng. Minh tú đã nâng trong thời gian 15 ngày hoàn thiện

Chủ nhà: Anh Quang

Tọa lạc: Quận Hải Châu - Đà Nẵng.

Công ty nâng nhà: Minh Tú