Thần đèn di dời nhà - Thần đèn xử lý nhà nghiêng

Hiện nay công trình đường xá phát triển và nâng hệ thống đường lên cao dẫn đến việc các nhà bị lún sâu, ngập nước hay quy hoạch, nhiều người dân lo sợ việc bị ngập nước hay di dời.  Thần đèn minh tú đã di dời các nhà từ vị trí cũ sang vị trí mới cho người dân.

Nâng nhà Bình Dương.

Chủ nhà: Dương Thanh Bình

Di dời 20m sang vị trí mới