Xử Lý Lún Nghiêng

Phương pháp ép cọc bê tông , chi tiết hàn nối giữ hai đầu cọc với nhau (25*25cm *3m), gia cố nền móng nâng tầng , phương pháp gia cố nền móng chống lún, chống nghiêng nhà, móng đơn (móng chân vịt) gia cố thành móng cọc bê tông. ...