Nâng nhà lên cao minh tú: 0908 154 707

 

Thần đèn Minh Tú ra nghề không phải tay ngang. Mà là một Kỹ Sư Xây Dựng thuộc Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP. HCM. Anh hiểu rỏ những nguyên lý chống nghiêng, cũng như xử lý nghiêng nhà.

Anh đã từng nâng từng các biệt thự, các tòa nhà trong năm 2020. 

Cuối năm 2020 này A là người bận nhất cho các dự án đang làm để kịp cho chủ nhà yên tâm ăn tết