Xử lý nhà nghiêng - Minh Tú: 0908 154 707

Người tiên phong trong việc mua sắm trang thiết bị máy nâng nhà hiện đại nhất Việt Nam: Nhắc đến việc di dời hay nâng nhà lên cao là một vấn đề tưởng rất khó khăn và phức tạp. Ông Tú đã nghiên cứu từ thiết bị thô sơ để nâng...